ATEX cursus
ATEXSITE

Overzicht lessen

home | e-cursus | lessen | atex


ATEX-basiskennis

Elke medewerker moet voor werkzaamheden in een explosiegevaarlijk gebied voldoende basiskennis hebben van explosieveiligheid. Die basiskennis is universeel en kan prima via een algemene cursus worden verkregen. Iedereen die een ATEX-zone betreedt moet globaal weten:

  1. hoe explosierisico’s kunnen ontstaan en hoe deze te minimaliseren zijn;
  2. hoe de beveiligingsmaatregelen werken;
  3. wat het juiste gebruik is van die beveiligingsmaatregelen;
  4. wat de betekenis is van de belangrijkste ATEX-markeringen en veiligheidscodes.

ATEX-bedrijfsinstructies

Naast de basiskennis is het noodzakelijk dat de werkgever voor een specifieke lokale bedrijfsinstructie zorgt. Bedrijfsinstructies bestaan uit schriftelijke voorschriften en gedragsregels. Deze gegevens beschrijven de gevaren op eigen arbeidsplaatsen en vermelden de verplichte voorzorgsmaatregelen:

  1. op welke plaats bestaan welke explosierisico’s;
  2. welke arbeidsmiddelen mogen worden gebruikt;
  3. welke beschermingsmiddelen moeten wanneer en waar gebruikt worden;
  4. procedures etc. voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden.

Inhoudsopgave lesmodules

Hieronder treft u de inhoudsopgave van de basiskennis per lesmodule aan:

Inleiding
Algemeen het belang van Atex en IECEx, bedrijfsinstructies en wie is verantwoordelijk voor wat.

1. Explosiepreventie
Explosiepreventie, veiligheid, explosiegevaarlijk gebied, werkgever, werknemer, Ex-waarschuwingsbord, werkvergunning, ontstaan van een explosie, tegenmaatregelen, Explosie-effecten, Atex-regel nummer 1, ventilatie, lock out - tag out, Ex-veilige apparatuur en documentatie, Explosiepreventie in de praktijk.

2. ATEX-gevarenzones
Zone indeling, Atex-gevarenzones voor gas, Atex-zones voor stof, zonering brandbaar stof, Atex veiligheidsniveau’s, Ex-zeskant en II, gas-categorie, gas zone 0, gas zone 1 of 2, zone aanduiding voor stof, IEC - EPL aanduiding, code-informatie en een veilige werkplek, ATEX-gevarenzones in de praktijk.

3. Brandbaar gas, vezels en stof
Mengverhouding, vlampunt, zelfontbrandingstemperatuur, explosiegrenzen, brandbaar gas, vezels en stof, ontstekings- en smeultemperatuur van stof, begrippenlijst, veiligheidsinformatiebladen, inhoud VIB of MSDS en ICSC - Veiligheidsinformatiebladen, Brandbare gassen,vezels en stoffen in de praktijk.

4. Groepen en klassen indeling
Gasgroep, Stofgroep, temperatuurklassen gasmateriaal, materiaaltemperatuur stofomgeving en voorbeelden van vloeistofdampen en gassen etc. Groepen en klassen indeling inde praktijk.

5. Ontstekingsbronnen
Bekende ontstekingsbronnen, vereist veiligheidsniveau materiaal, elektrisch materiaal, statische elektriciteit, minimaliseren en aarding van geleiders, de rol van isolators, ESD-preventie, blikseminslag, mechanische vonken en hete oppervlakken, Ontstekingsbronnen in de praktijk.

6. ATEX-preventie
Technische explosie preventie (ATEX-preventie), ontstekingspreventie, automatisch blussysteem, breekplaten, explosieontkoppeling, vonkvrij (-dempend) en niet vonkvrij gereedschap, gasdetectie, read and run, maatregelen tegen heet oppervlak en gas, maatregelen heet oppervlak en stof, vlammen en hete gassen, maatregelen tegen vlammen etc., maatregelen in een gasomgeving en in een stofomgeving.Atex-preventie in de praktijk.

7. Ex-materiaal/apparaten
Explosieveilig ex-materiaal/apparaten, overzicht elektrisch EX-materiaal, algemene eisen aan EX-materiaal, drukvaste behuizing (Ex d), vervolg drukvaste behuizing (Ex d), verhoogde veiligheid (Ex e), vervolg verhoogde veiligheid (Ex e), intrinsieke veiligheid (Ex i), intrinsiek veilig circuit, Ex i aarding en galvanische scheiding, EX t, EX p, Ex m en EX-materiaal niet-elektrisch.Ex-materiaal/apparaten in de praktijk.

8. Praktijkvoorbeelden Ex-codes
Praktijkvoorbeelden Ex-codes, fabrikant of producent, CE-markering, type- en serienummer, gas/damp, stof/poeder, Ex-merktekens, ATEX-codes op Atex-middelen zoals: XP-transmitters, druktransmitter. Tenslotte IP-codering. Voorbeelden van Ex-codes

ATEX-Lesboek

Om het tentamen met succes af te leggen is een cursusboek niet nodig. Eventueel is een ATEX-lesboek als naslag in PDF-formaat op verzoek wel gratis verkrijgbaar.Informatie

Ruud H. van Vliet: ☎ 06 - 45 500 900© ATEXsite.nl